Archive for the ‘Dane makroekonomiczne’ Category

Nadzieje i niepokoje polskiej giełdy

Według badań prowadzonych przez renomowane firmy doradcze, takie jak na przykład Ernst&Young, Polska zajmuje wiodącą pozycję wśród krajów Europy Środkowo Wschodniej pod względem atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.