Nadzieje i niepokoje polskiej giełdy

Według badań prowadzonych przez renomowane firmy doradcze, takie jak na przykład Ernst&Young, Polska zajmuje wiodącą pozycję wśród krajów Europy Środkowo Wschodniej pod względem atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.

Ten optymistyczny dla inwestowania klimat oddziałuje też na Giełdę Papierów Wartościowych, która ostrożnie i z pewnymi korektami, pnie się jednak do góry. Analitycy przewidują, że tendencja wzrostowa utrzyma się przez dłuższy czas.

Na pozytywne wyniki GPW wpływ ma kilka istotnych czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Do pierwszych zaliczyć należy utrzymywanie się stóp procentowych na niskim poziomie i bardzo duże prawdopodobieństwo, że pozostaną na nim jeszcze przed dłuższy czas oraz wejście sporego kapitału zagranicznego i spowodowane tym wysokie obroty.

Jeśli chodzi o globalnych inwestorów, pojawili się oni także na innych giełdach, między innymi w Stambule czy Budapeszcie, co pozwala mieć nadzieję na poważne i trwałe zaangażowanie zagranicznego kapitału.

Jeśli chodzi o zewnętrzne czynniki sprzyjające wzrostom, to wymienić trzeba przede wszystkim ogłoszony przez Chiny zamiar zasilenia systemu finansowego dużą ilością pieniędzy, wzrosty na Wall Street oraz dobre wyniki gospodarki amerykańskiej. Szczególnie warte odnotowania są takie dane nadchodzące z USA, jak silny wzrost wskaźnika PMI przemysłu i sprzedaży domów na rynku wtórnym.

Niepokój budzi natomiast nadal sytuacja na Ukrainie, gdzie nawet pomyślnie i skutecznie przeprowadzone wybory prezydenckie nie stanowią gwarancji stabilizacji sytuacji wewnętrznej. Zapowiadane przez Rosję wycofanie wojska znad granicy z Ukrainą, nawet jeśli zostanie całkowicie zrealizowane, nie oznacza uspokojenia na linii Moskwa – Kijów.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply