Archive for the ‘Edukacja’ Category

Wybór między ZUS a OFE to fikcja?

Od kwietnia do lipca każdy, kto w tej chwili jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, będzie musiał podjąć decyzję: zostaje w OFE, czy przenieść wszystkie swoje dotychczasowe oszczędności (a raczej to, co z nich zostanie po umorzeniu obligacji) do ZUS. Jaką decyzję warto podjąć?

Czy warto inwestować w obligacje korporacyjne?

Średnie oprocentowanie obligacji korporacyjnych, dostępnych dla inwestorów indywidualnych wynosi 9,54 proc. To dużo – niemal trzy razy – więcej niż oferują banki. Ale eksperci przypominają, że to inwestycja obarczona ryzykiem, a nie stuprocentowo pewna lokata bankowa.

Teoria Dowa – początki Analizy Technicznej

Charles Dow, amerykański przedsiębiorca i dziennikarz, stworzył podstawy analizy technicznej. Na jej dzisiejszy kształt znaczący wpływ miały koncepcje przedstawione przez niego w „The Wall Street Journal”.

Kto wymyślił analizę techniczną?

Analiza techniczna to jedna z metod analizowania rynków finansowych. Opiera się ona na studiowaniu aktualnych i historycznych zachowań rynków, w celu przewidzenia przyszłych trendów cenowych różnego rodzaju papierów wartościowych, walut czy surowców.