Archive for the ‘Forex’ Category

Lokaty strukturyzowane oparte o kurs USD/PLN w BZ WBK

Bank Zachodni WBK włączył do sprzedaży trzy edycje lokat strukturyzowanych zależnych od kursu USD/PLN. Lokaty są oferowane zarówno w oddziałach oznaczonych logo “Kredyt Bank” jak i w Banku Zachodnim WBK.

EUR/USD 18 Lipca

Dzisiejsza analiza pary eur/usd będzie dużo ciekawsze od poprzednich. Zacznę tradycyjnie od wykresu tygodniowego. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na skalę ostatniego odbicia, które jest bardzo duże i nie wygląda ono na zwyczajną korektę w ramach impulsu spadkowego,