EUR/USD 18 Lipca

Dzisiejsza analiza pary eur/usd będzie dużo ciekawsze od poprzednich. Zacznę tradycyjnie od wykresu tygodniowego. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na skalę ostatniego odbicia, które jest bardzo duże i nie wygląda ono na zwyczajną korektę w ramach impulsu spadkowego,

dlatego przypuszczam, że impuls spadkowy już się zakończył, zwłaszcza, że odbiliśmy się od 50% zniesienia Fibonacciego ostatnich wzrostów. Oczywiście zakończenie impulsu mogłoby oznaczać rozpoczęcie nowego długoterminowego trendu wzrostowego, ale jak na razie jest to tylko wizja futurystyczna, w każdym razie w najmniej optymistycznym scenariuszu należy oczekiwać przynajmniej korekty ostatniego impulsu spadkowego. Strukturę tego ostatniego odbicia wyraźnie widać na wykresie dziennym, który znajduje się nad analizą. Ostatnie wzrosty maja trójfalową budowę, a teraz znajdowalibyśmy się w fali 3 lub C (w zależności, czy zakładamy, że robimy nowy impuls, czy tylko korektę). Zasięg fali 3/C można szacować na okolic 161.8% fali 1/A, gdzie znajduje się również 38.2% zniesienia całego impulsu (~ 1.3120). Przebicie tego poziomu definitywnie zaneguje scenariusz z falą C, ponieważ to fale 3 są przeważnie dłuższe niż 161.8% fali 1. Natomiast odbicie od tego oporu nie da nam ostatecznej odpowiedzi, czy rozpoczniemy nowy impuls spadkowy, czy tylko falę 4. Natomiast na wykresie, możemy dokładnie rozpisać falę 3wC/3, która nie została jeszcze wykończona, a dokładniej, kończymy fale 4w3wC/3, której zasięg szacuje na okolice 1.2883. Po osiągnięciu tego poziomu rozpoczną się wzrosty do okolic 1.3050, po czym wejdziemy w fazę dłuższej konsolidacji, która będzie falą 4wC/3.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply