Lokaty strukturyzowane oparte o kurs USD/PLN w BZ WBK

Bank Zachodni WBK włączył do sprzedaży trzy edycje lokat strukturyzowanych zależnych od kursu USD/PLN. Lokaty są oferowane zarówno w oddziałach oznaczonych logo “Kredyt Bank” jak i w Banku Zachodnim WBK.

Oprocentowanie lokaty strukturyzowanej uzależnione jest od zmiany kursu dolara wobec złotówki i przyjętej przez klienta strategii inwestycyjnej. W sytuacji spełnienia się danej strategii inwestycyjnej klienci otrzymują oprocentowanie które wynosi od 6% lub nawet 12% w ciągu 12 miesięcy.

Budowa proponowanych produktów zakłada jeden moment obserwacji kursu, od którego zależy wysokość odsetek – Dzień Obserwacji przypada na zakończenie okresu trwania lokaty (16.09.2013).

najmniejsza kwota lokaty to 3 tys. zł., subskrypcja trwa 9 dni roboczych od 7 do 19 marca 2013 roku. Złożone na lokacie środki są objęte gwarancją 100% ochrony kapitału na dzień zakończenia okresu umownego.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply