Credit Agricole rozpoczął subskrypcję produktu TOP 100 DYWIDENDA

Od 13 maja Credit Agricole udostępnia swoim klientom ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym na nowych zasadach. Produkt TOP 100 DYWIDENDA został przygotowany przez bank we współpracy ze spółką CALI Europe S.A. Oddział w Polsce.

TOP 100 DYWIDENDA to alternatywny sposób inwestowania w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), opartym na pomiarach wartości STOXX Global Select Dividend 100*. Na zakończenie inwestycji klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału z możliwością przyznania premii ze wzrostu wartości indeksu.

Inwestycja trwa 3 lata, a zapisy możliwe są od 13 maja do 21 czerwca 2013 r.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply