WIG20 Twin Win 2 – nowa struktura w DM Raiffeisen Bank Polska

Do 27 maja 2013 roku Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska udostępnia II subskrypcję certyfikatów bonusowych WIG20 Twin Win, emitowanych przez wiedeński Raiffeisen Centrobank AG. Jest to produkt strukturyzowany, który oferuje możliwość uzyskania zysków przy m.in. wzrostach indeksu WIG20.

Produkt jest nowatorski, ponieważ przy spełnieniu określonych warunków, zyski otrzymywane są także w sytuacji spadku wartości indeksu w dniu zapadalności. Okres inwestycyjny w przypadku tego produktu wynosi 2,5 roku.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply