Posts Tagged ‘analiza techniczna’

Teoria Dowa – początki Analizy Technicznej

Charles Dow, amerykański przedsiębiorca i dziennikarz, stworzył podstawy analizy technicznej. Na jej dzisiejszy kształt znaczący wpływ miały koncepcje przedstawione przez niego w „The Wall Street Journal”.

Kto wymyślił analizę techniczną?

Analiza techniczna to jedna z metod analizowania rynków finansowych. Opiera się ona na studiowaniu aktualnych i historycznych zachowań rynków, w celu przewidzenia przyszłych trendów cenowych różnego rodzaju papierów wartościowych, walut czy surowców.